indexom företagettjänsterkontakt
Bokning av Möte

 

 

 

 

 

Varför anlita Book-Makers?

 

 

Besöksbokning

Book-Makers effektiviserar konsulentens arbetsdag genom att; utföra kvalitativa besöksbokningar, planera geografiskt, ha ett nära samarbete samt att arbeta mot våra tydliga gemensamma mål och leverera den höga bokningsfrekvens som önskas.

Vi är er självklara partner vid långsiktigt samarbete som vid kortare projekt och kampanjer.

 

Statistik

Veckostatistik och månadsstatistik

Vi för en öppen dialog med kunden för att snabbt kunna sätta in åtgärder på alla plan om så behövs. Detta
sker via kontinuerlig uppföljning av svarsfrekvens och bokningsläge.

Rapportering

Uppföljning görs efter varje projekt och kampanj för att hela tiden utvecklas och flytta positionerna framåt.

 

Bokningsbrev

Vi hjälper våra kunder i alla avseenden gällande bokningsbrev; såsom selektion av målgrupp, utskick, svarshantering samt utformning.

Book-Makers har stor kunskap om konsten att boka in alla sorters svar och på detta sätt nå varje mottagning med senaste rön och information.