om företagettjänsterkontakt
Bokning av Möte

 

Book-Makers Sweden AB

Book-Makers Sweden AB är ett bokningsföretag
främst inom läkemedelsbranschen. Vi erbjuder
kvalitativa besöksbokningar för produktspecialister,
läkemedelskonsulenter och säljare.

Vår främsta uppgift är att upprätthålla och vårda
befintliga kundrelationer och att skapa nya. Vi tar
ansvar från bokat till utfört besök samt för upp-
följning av nyss utförda besök. 

Vi på Book-Makers har 16 års erfarenhet från branschen. Nyckeln till goda och långsiktiga samarbeten handlar om förståelse mellan alla inblandade parter.

På Book-Makers sätter vi kunden i centrum och låter varje bokare ta ett stort ansvar för ett litet antal
konsulenter. På så sätt blir varje bokare mer insatt i varje konsulents dagliga rutiner, och risken att fel uppstår blir mindre.

Läs mer >>>